Der afholdes generalforsamling tirsdag den 28. MARTS 2023 kl. 19.00 i Nordlangelandshallens cafeteria. 

Dagsorden er som følgende:

1.     Formandens beretning v/Gitta

2.     Regnskabet v/ Jane 

3.     Valg af bestyrelse og revisore

På valg i bestyrelsen er:

              Dorte – (modtager genvalg)

              Hanne – (modtager ikke genvalg)             

             Valg af 1. revisor: Henrik Pellegård (modtager genvalg)

             Valg af 1. suppleant: Jonna Pellegård (modtager genvalg)

4.     Indkomne forslag

5.     Orientering om sammenlægningen med NIF

6.     Lodtrækning af tre gavekort på medlemsnumre á 200 kr.

7.     Evt.

 

 Uddeling af telefonpenge

 

MED VENLIG HILSEN

Bøstrup Idrætsforening

 

PÅSKELØB Skærtorsdag den 6. april 2023 i Lohals. 

 

 
 

 

 4