Referat fra generalforsamling i Bøstrup Idrætsforening 11-03-2020.

           Tilstede: Alle fra bestyrelsen og Anna Karina

1. Formandens beretning v/Gitta blev fremlagt og forløb godt.

2. Regnskabet forelagdes af Jane som viste underskud, pga.. forskudt betaling af udgifter fra året før, men det så fint ud.

3. Valg af bestyrelse og revisorer

På valg i bestyrelsen var:

Gitta – (modtog genvalg)

Jane – (modtog genvalg)

Kirsten – (modtog genvalg)

Valg af 1. revisor: Erling B. Pedersen

Valg af 1. suppleant: Henrik Pellegård

4. Indkomne forslag ved Karina som foreslog, at vi laver et samarbejde med N.I.F. Vi tog punktet op på bestyrelsesmødet efterfølgende.

5. Uddeling af telefonpenge udsættes til senere.

6. Lodtrækning af tre gavekort på medlemsnumre á 200 kr.:

Nr. 43: Marianne Nielsen, Snødevej 78, Tranekær

Nr. 203: Adrian Møllegård, Bjørnøvej 54, Svb.

Nr. 258: Kristian Petersen, Havgaardsvej 18, Rudkøbing

7. Evt. Intet

8. ref. Dorte Møller